268 – Wzór naszym zmysłom umyka

Wzór naszym zmysłom umyka,
Wzór, jaki tkają ręce Boże,
Lecz gdy Bóg skończy Swe dzieło,
To dostrzec nam go dopomoże.