241 – Wkrótce nadejdzie

Wkrótce nadejdzie dawno obiecany poranek, ten lepszy dzień,
Gdy prawda i prawość mocą świętą usuną zło, każdy jego cień,
Gdy Chrystus Pan usłyszy każde westchnienie i każdy żal,
Dłoń Swą nad morza i lądy wyciągnie i sprawiedliwość popłynie w dal.

Pycha tyranów wyniosłych nie będzie więcej nękać ziemi.
Każdy, dojrzały i młody, prawdę i sprawiedliwość doceni.
Nigdy też smucić się i trwać bez nadziei nie będzie więcej duży ni mały.
Nadejdzie bowiem kres wojnom wielkim i pokój zakwitnie doskonały.

Fala przypływu nadchodzi, Jubileusz ogłoszony,
Z krzykiem i pieśnią ogarnia wszystko, jak fale na morzu wzburzonym.
Jubileusz narodów rozdzwoni się po ziemi i niebie,
Szybko przybliży się poranek łask – wkrótce nadejdzie.

Na to czekamy, z modlitwą stawiamy każdy nasz krok,
Wypatrując, kiedy światło tego poranka usunie wszelki mrok,
A niebiańska chwała napełni ziemię i niebo całe
I błogosławić będziemy Pana za Jego dzieła, oddając Mu chwałę.