81 – Wierz w dobre sprawy Boże

Jeśli w czas burzy myślisz, że władca tego
Oceanu spiętrzonego, rozszalałego
Zasnął, ugnij kolana, nakłoń ducha twego
I wierz w dobre dzieła Boże.

Gdy mimo starań spotkasz trudności,
By nić srebrną znaleźć wspaniałej miłości
W miękkiej tkaninie życia, w jej delikatności,
Wciąż wierz w dobre dzieła Boże.

Gdyby nawet serce twe było uderzone
I od tego zostało boleśnie zranione,
Choć gorzkie łzy popłyną i oczy załzawione,
Wierz w dobre dzieła Boże.

Prawda – nie zawsze możesz, nie zawsze umiesz,
Nie zawsze działania rąk Ojca rozumiesz,
Lecz ufność zachowaj w twych rozterek tłumie
I wierz w dobre dzieła Boże.

On ciebie kocha, zaufaj tej prawdziwej miłości,
Doświadczonej, niezmiennej w wierności.
I cokolwiek by się stało, pozostań w swej ufności.
Wierz w dobre dzieła Boże.