239 – W zamierzonym czasie

W czasie przez Ciebie zamierzonym, niebiański Ojcze, poznany
Będzie Twój wspaniały plan, teraz
Przez świętych Twych jedynie znany.
O, chwalebny dzień, w którym Twą mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc
Wszystko stworzenie doceni.

W Jego czasie zamierzonym ujrzysz, Jezu błogosławiony,
Wysiłki duszy Twej i będziesz
Wiecznie już zadowolony.
Twoja męka na Kalwarii – cena przez Ciebie dana sprawi,
Że umarłych z grobu wybawisz.

W czasie przez Boga zamierzonym, pielgrzymie wąską drogą idący,
Twa podróż pełna bólu się skończy,
Noc ciemna się w dzień jaśniejący
Zmieni i każda próba twa, łza każda klejnotem się stanie
Na korony twojej upiększanie.

W Jego czasie zamierzonym znużona, wzdychająca, dotknięta
Grzechem ziemio, Pan otrze twoje łzy
I ponowne narodzenie, święto
Obiecane przyniesie i nie będzie więcej bólu ani śmierci,
Gdyż grzech i smutek w tym błogim dniu znikną.

W Jego czasie zamierzonym znów zaśpiewają anielskie chóry
To wspaniałe niebios przesłanie:
Ludziom dobra wola, ziemi pokój z góry.
I każde kolano uklęknie i uzna każde serce miłujące
Pana, który przychodzi, i Jego ręce błogosławiące.