20 – Ustawiczna pomoc

Chociaż dzień ten tak ponury,
Bóg w jasny zmienić go może.
Ufaj Panu Bogu, który
Pieśń ci przyśle w nocnej porze.

Chociaż ścieżka jest ukryta,
Bóg wskaże nam gdzie droga,
Gdy szukamy przewodnika,
Gdy modlimy się do Boga.

Choć krzyż ciąży niesłychanie,
Wciąż czujemy przy swym boku
Wielkie z nami odczuwanie,
Pomoc Pana na każdym kroku.

Chociaż serce me złamane,
Chrystus może je uleczyć.
Serce na Kalwarii dane
Lud swój pragnie ciągle cieszyć.

Chociaż życie szare, smutne,
Choć nadziei w nim brakuje,
Bóg napełni je swym światłem,
Odpocznienie wnet poczujesz.

Choć grzech dręczy oraz smutek,
Chociaż troska i utrata,
Wszystko zanieś do Jezusa,
U stóp zostaw Zbawcy Świata.

O cóż prosić, Panie, mamy?
(Obiecałeś, nie zawiedziesz)
Tyś schronieniem przed burzami,
Tyś pomocą w każdej biedzie,

Naszym Zbawcą, Przyjacielem,
Naszą cząstką tu i w niebie.
Ojciec dał nam Syna Swego ,
Wszystko darmo dał od Siebie.