106 – Ukaż mi Siebie

Ukaż mi Siebie – ukaż na mgnienie
Obraz Swej Boskiej piękności,
A myśl każda i każde marzenie
Twojej dotyczyć będzie miłości.
W ciemności zgasną światła inne
I zbledną wszystkie inne chwały.
Ziemskich zaś rzeczy wartość i cena,
Dziecinnie niskie się będą zdawały.

Ukaż mi Siebie, a krzyż najcięższy
Wyda się lekkim brzemieniem,
Zysk zawsze będzie nad straty większy,
Spokój przyniesie każde cierpienie.
I lekkim krokiem przejdę przez życie,
Co krótkie zda się, jak oka mgnienie.
Aż wreszcie odpocznę należycie,
Złożywszy z pleców swoje brzemię.