140 – Tylko

Tylko słowo do Mistrza
Z miłością, cicho powiedziane,
Jedno słowo w ciszy,
A jednak Mistrz je słyszy
I serca słabnące są posilane.

Tylko spokojne napomnienie
Pełne smutku, łagodności,
Jedno głębokie spojrzenie,
A u mocarza serca drżenie
I idzie płakać w samotności.

Małe czyny poświęcenia
Chętnie, z radością wykonane
To nic wielkiego:
Oto myślenie świata dumnego.
A jednak dusze dla Chrystusa pozyskane.

Tylko – lecz Jezus patrzy
Nieustannie, z czułością
Na ziemię, na ludzi
I widzi tych, których dla Niego praca nie trudzi,
I miłość ich ukoronuje swą miłością.