14 – Tylko Jezus

Tylko Jezus! Gdy w cieniu bywamy
Chmury ciemnej i zimnej.
Kiedy trwamy w miłości, ufamy,
Pan z nami, my z Panem .
Wszystko zakryte, choć nas tak blisko,
I Tylko Jezus! – to nasze wszystko.

Tylko Jezus! Kiedy już w chwale,
Kiedy już wszystkie znikną cienie,
Widząc jak pięknie wygląda, wspaniale,
Zadowoleni z Niego jedynie,
Tam odkupionych rzesza nas stanie
I Tylko Jezus! – nasze śpiewanie.