253 – Trzy złote bramy

Trzy złote bramy myśl każda przejść musi, nim usty zawładnie,
A jeśli uczynić tego nie zdoła, niech raczej przepadnie.
Nad każdą z bram owych srebrnymi litery pisane słowa:
Czy prawdą? – nad pierwszą, nad drugą: Czy dobrem będzie twa mowa?
Czy jest konieczną? – nad bramą z bram owych ostatnią czytamy.
Strzeż więc swych myśli, by jeśli wyjść mają, przez trzy złote szły bramy.