283 – Światła wzdłuż brzegu

W chłodzie i ciemności światłość się zjawiła,
A miejsce rozpaczy głębokiej nadzieja zajęła.
Niebezpieczeństwo mija – godzinę trudów odmierza
Przez ocalonych nieznana – morskiej latarni wieża.