155 – Przystąp

Bracie, chrześcijaninie – przystąp
Do dzieła, które cię wzywa,
Do obietnic wspaniałych, gdzie prawdziwa
Radość z wiary płynie.
Dlaczego stoisz bezczynnie, gdy pola dojrzałe?

Smutnie oświadczasz, że nie wiesz,
Jakie Bóg ma dla ciebie zadanie
I którędy iść, by dbać o jego wypełnianie,
Lecz jeśli dziś do dzieła przystąpisz,
On wskaże ci, jak masz postąpić,
I miejsce dla ciebie przygotowane.

A gdy snopy już będą zebrane,
Możemy być pewni, że tego dnia szczęśliwego
Chrystus zwróci się do siewców i żeńców, do każdego
I powie: Wy, którzy jesteście spracowani,
Którzy z gorliwością byliście oddani
Błogosławionej Bożej pracy,

Wejdźcie, umiłowani, wejdźcie
Do wielkiej chwały Pana swego,
Do przygotowanego dla Was odpocznienia Jego.
Nasz niebiański Oblubieniec w radości
Czekać będzie na nasze tryumfalne wejście
W bramy nieśmiertelności.