183 – Pójdźcie do mnie

Mat. 11:28,30

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście utrudzeni,
Pójdźcie, a ja wam sprawię odpocznienie.
Pójdźcie do mnie właśnie wy, obciążeni,
Pójdźcie, oprzyjcie się na mej piersi, a zniknie zmęczenie.

Weźmijcie jarzmo moje wdzięczne
I brzemię moje lekkie i uczcie się ode mnie:
Serce moje jest ciche i pokorne,
A Bożym oczom to zawsze przyjemne.

Przyjdźcie do mnie wy, których serca złamane,
Pozwólcie smutki wasze nieść, zmartwieni.
Bądźcie wierni, aż życie ustanie,
A chwałą ze mną będziecie obdzieleni