190 – Pocieszenie

Gdy droga siły twe nadwyręża, umiłowany,
                    Wzywaj mnie;
Oczy kieruj na mnie, wzrok wytężaj, umiłowany,
                    Naśladuj mnie;
Ja cię nigdy nie opuszczę i nigdy nie zapomnę,
                    Polegaj na mnie!

Gdy bolesne próby cię otoczą, umiłowany,
                    Przyjdź do mnie;
Godzin Kalwarii nie możesz zapomnieć, umiłowany,
                    Myśl o mnie;
A ja cię nigdy nie opuszczę i nie zapomnę,
                    Miej zaufanie do mnie!

Kiedy noc ciemna staje się ciemniejsza, umiłowany,
                    Wołaj mnie;
Kiedy strumień chłodny chłodniejszy się staje, umiłowany,
                    Przytul się do mnie;
Ja cię nigdy nie opuszczę, lecz zabiorę cię
                    Do domu, do mnie!