44 – Pieśń do chrztu

O, Synu Boży, wielce umiłowany,
Bądź wśród nas każdego dnia, o to prosimy.
Chcielibyśmy w posłuszeństwo być odziani,
Kiedy wąską ścieżką za Tobą kroczymy.

Kto daje, zyskuje, znajduje, kto traci,
Ten, kto umiera dla Ciebie, Panie, będzie żyć.
Ucz nas tego prawa, natchnij umysły Twych dzieci,
Aby z kielicha Twego wraz z Tobą mogły pić.

Panie, kropla po kropli Twe usta bezgrzeszne
Gorzką zawartość kielicha sączyły.
Ty spijałeś zgryzoty największe,
By grzesznego świata zmienić stan niemiły.

Śmierć całowała Twe stopy na brzegu Jordanu
I na górze Kalwarii obie ręce Twe,
Tyś jej władcą, nasze serca mówią: Hołd Panu!
Twój majestat wspaniały – uwielbiamy Cię.

Ochrzcij nas w Twoją śmierć, Panie,
I jeśli można chcielibyśmy wybrani być
Jako dziedzice, jako królewscy kapłani,
Jako synowie mieć z Tobą dział i z Tobą żyć.