94 – Panie pozwól porozmawiać z Tobą

Panie, pozwól o wszystkim porozmawiać z Tobą;
Co robię, czego pragnę – przed Twą rzec osobą.
Niech się przekonam o Twoim współczuciu i mocy,
O Twym pilnym czuwaniu we dnie i w nocy.
A gdy rady potrzeba, pozwól prosić o nią,
Chociaż różne przyczyny mnie do tego skłonią.
Niech się błahe nie zdadzą me prośby niesione,
Ty dostrzegasz i wróbla skrzydełko zranione.
Niech zbyt przyziemne nie zdadzą się Tobie,
Który wiesz, ile włosów jest na mojej głowie.
I przez wąskie otwory wrogowie strzelają,
A od iskry małej wielkie płomienie powstają.
Gdy kłopoty się jawią w moich rozliczeniach,
Ty troski oddalasz, smutek w radość zmieniasz.
Gdy ci, których kocham, są powodem troski,
Ty nieść brzemię pomagasz na swój sposób Boski.
Bardziej niż Twa wola, tajemnicze Słowa,
Głos Twój pokój wzbudza w mym sercu od nowa.
Wszystko bowiem, co teraz trudno pojąć, Panie,
Tam w niebiańskiej krainie jawnym się już stanie.
Gdy boleję nad grzechem, który mnie otoczył,
Czy nad siłę pokusa, co mój pokój toczy,
Staw się miłosiernym, o Panie, kapłanem;
Wyznam winy i wolny pójdę za swym Panem.
Gdy słabość, choroby albo wyczerpanie
Owładną Twe dzieło, me ziemskie mieszkanie,
Ty tylko potrafisz, nie szczędząc strapienia,
Strunę fałszywą nastroić poprzez doświadczenia.
Czy nauczysz mnie, Panie, co mam dać od siebie
Tym, którzy w mniejszej są łasce u Ciebie?
Ty potrafisz tak zrządzić, iż ja w moim stanie
Będę dawcą chętnym, jakim Tyś jest, Panie.
Gdy znów misja ma budzi jakieś wątpliwości,
Ty je znasz i znasz też moje możliwości.
Wskaż mi drogę właściwą, mój dobry Panie,
Wybierz sług i przyjaciół, niech każdy przy mnie stanie.
Książki też zostawiam wyborowi Twemu;
Niech mnie uczą, niech służą wzmocnieniu mojemu.
Chciałbym nie przerywać mej z Tobą rozmowy
I, co powiesz, przyjąć być zawsze gotowym.
W mej ziemskiej wędrówce, w mym pielgrzymowaniu
Pragnę każdą wątpliwość zanieść memu Panu.
Skoro jesteś chętny, by się do mnie zniżyć,
Jak najlepszy przyjaciel serce swe przybliżyć,
Pozwól mi, o Panie, bym doświadczył tego,
Że mam w Tobie z przyjaciół najdoskonalszego.