90 – Pan z tobą

Pan z tobą – oto błogosławieństwo przychodzi
W blasku wspaniałym gwiazdy, co błyska:
Z radością wstaje, wśród cierpień się rodzi,
Tchnie echem słodyczy z daleka i z bliska.

Pan z tobą – gdy cienie wciąż trwożą,
Dowód daje swej mocy, spokoju.
Gdy ciemność się wzmaga i lęki się mnożą,
Pan z tobą – z czułością wspaniałą Swoją.