76 – On ma pieczę o was

1 Piotra 5:7

Co to znaczy? Czy coś dla Niego znaczy,
Że moje noce są długie, a dni pełne rozpaczy?
Czyż dotykają Go niepowodzenia, mnie otaczające,
Wybielające włosy i serce zasmucające?
Wokół Jego tronu panuje spokój bezpieczny,
Słychać radosne brzmienie psalmów wiecznych.
Panuje tam szczęście, żadnym konfliktem niezmącone.
Czyż On może troszczyć się o me życie utrudzone?

A jednak pragnę podczas życia na tym smutnym świecie,
Aby On roztoczył nade mną swoją pieczę.
Kiedy światła gasną i po ścieżce kroczę w ciemności,
Gdy siły giną, a przyjaciele opuścili w słabości,
Gdy miłość i muzyka, które dawniej cieszyły,
Teraz w samotności i ciszy mnie pozostawiły
I pieśń życia zamienia się w modlitwę ze łzami,
Wtedy me serce woła do Boga, opiekuj się nami!

Gdy ciemności otaczają mnie przez całe dnie,
A duch mój pod ciężarem wstydu i zła słabnie,
Kiedy nie czynię dobrze i świadomości tego głębia
Strach wielki i obawę w mym sercu pogłębia,
A pędzący świat zbyt jest zajęty, aby mną się zająć,
Aby udzielić mi pomocy, losem mym się przejąć,
Wtedy tęsknię za Zbawicielem – i żyjąc na tym świecie
Pytam, czy Bóg wszechświata roztoczy nade mną pieczę?

Tak, to wspaniała historia miłości wiecznej.
Każde dziecko drogie temu sercu w górze jest bezpieczne.
On walczy za mnie, gdy nie mam sił, gdy nie jestem w stanie,
On w mroczną długą noc daje mi swe pocieszenie,
On jest mocen wszystko uczynić, On dźwiga brzemię,
On ucisza westchnienie i pieśń wzbudza, która w nas drzemie,
On też smutek poniesie, który przygniata nas na tym świecie,
On miłuje i wybacza, ponieważ sprawuje pieczę.

Niech każdy powie: raz jeszcze otuchy nabiorę,
Nie jesteśmy samotni w tę naszą smutku i bólu porę.
Nasz Ojciec zniża się ze swego tronu w górze z czułością,
Aby ukoić nas i pomóc nam swoją miłością.
On nie porzuci nas, gdy burza szaleje, niszcząc wszystko.
Wtedy też jesteśmy bezpieczni, gdyż on jest blisko.
Czyż możemy się martwić, żyjąc na tym świecie?
Miejmy pokój, gdyż On dzieli nasze smutki – Pan ma pieczę!