246 – O, umysły ciekawe…

O, umysły ciekawe, co hen w dal sięgacie
I poznać pragniecie stworzenia cud,
Idźcie śladami Boga, które oglądacie,
Pokłon przed Nim złóżcie, oddajcie Mu cześć.