234 – O, Boska miłości

O, Boska Miłości, która pochylasz się, by dzielić z nami
Nasz najgłębszy ból, łzę najbardziej gorzką!
Na ciebie każdy nasz ziemski kłopot zrzucamy,
Czując spokój, gdy jesteś blisko ze swą opieką Boską.