260 – Niechaj niebiosa będą z tobą

Niechaj niebiosa będą z tobą,
Sprawią, że serce twej miłości,
Raduje się przyjemną drogą,
Krok każdy dowodem opatrzności.
Bądź hojny, szczery, sprawiedliwy,
Swe chrześcijańskie spełniaj czyny.
Bóg będzie dla ciebie dobrotliwy,
Słodka jest droga, którą kroczymy.
Niech światłość niebios wokół lśni,
Ciebie otacza i bliźnich twych.