110 – Niech Pan cię błogosławi i strzeże

4 Moj. 6:24

Niech Pan cię błogosławi!
Jak ma błogosławić?
Zadowoleniem nieprzemijającym;
Bogactwem wiecznie trwającym;
Słońcem bez końca świecącym.
Tak niech ci błogosławi.

I niechaj cię strzeże!
Jak ma cię strzec?
Skrzydeł okrywających cieniem;
Miłością, która przed złem schronieniem,
I mocą, która chwały zapewnieniem.
Tak niechaj cię strzeże.