294 – Nie zdobywa się jednym skokiem…

Nie zdobywa się jednym skokiem nieba,
Do tego długiej potrzeba drabiny.
Po niej wejść można z tej ziemskiej niziny,
Lecz wspinać z mozołem się trzeba.