205 – Nie wątp w Niego

Czy walkę i ufność, bój i czekanie
Bóg pobłogosławi?
Prorocy, ojcowie, męczeni chrześcijanie
Mówili: Tak sprawi!

Czy lękasz się nieraz, że Ojciec twój w niebie
Zapomni ciebie?
Choć chmury czasem zasłonią niebo,
Ty nie wątp w Niego!

Bo zawsze ranek otwiera dzień nowy
I ulgę Bóg sprawia dobrymi słowy.
Lepiej na Bogu polegać życie całe,
Niż lęki przeżywać duże i małe.