3 – Nie ustawaj

Buduj, ma duszo, pałace wysokie
.   I szybko, jak rok mknie za rokiem,
Opuszczaj niskie sklepienia przeszłości.
  Niech każda nowa budowla starą przewyższa we wspaniałości,
Niech jej wysokość o nieba świadczy bliskości.
.   Aż wreszcie wolnym się staniesz,
Gdy ciasna skorupa na brzegu morza życia zostanie.