9 – Nie czynów naszych…

Nie czynów naszych szuka Pan,
Choćby najbardziej sprawiedliwych,
Lecz szuka w nich naszej miłości,
Ukrytej z świętą troską tam,
Gdzie serce czynów jest sprawiedliwości.

Miłość jest ową rzeczą bezcenną,
Wśród naszych skarbów znaleźć się musi.
Pan bowiem oceni daru woń przyjemną
I wartość danego Mu złota miarą miłości,
Którą opisać jest rzeczą daremną.