98 – Nic nie mogę uczynić…

Nic nie mogę uczynić bez Ciebie,
Nie umiem bez Ciebie być, Nie mam sił ni dobroci w sercu,
Nie potrafię też mądrze żyć.

Lecz Ty, Zbawco umiłowany, któryś
Wszystkim we wszystkim dla mnie,
Moją słabość w siłę zamieniasz,
Mocne w Tobie moje oparcie.