185 – Muzyka odpocznienia

W oratoriach życia wspaniałych
Bóg przerwy nam daje niespodzianie,
Przerwy w pośpiechu, w trudach podejmowanych.
Są one dla nas potrzebnymi próbami, Panie,
Sprawdzającymi jak w nich wytrwamy,
Czy stare i nowe nas kuszą przeżycia,
Czy tekstu słuchając wytrwale czekamy,
Aż nam wyjaśni zamysły Mistrza?
Czy każdy z nas w Jego się liczy planie?

Każdy, choć w innej tonacji śpiewa,
Ma miejsce swoje i swoje brzmienie.
I chociaż głos każdy się wznosi do nieba,
Odrębność swą traci, gdy w chórze ginie.
Sztuka Boża pauzę przynosi czasem.
I ten tylko, kto siebie zatraci, najlepiej
Śpiewa, tego fraza najczystsza,
Kto w śpiewie lub pauzie pamięta o tym,
Że wieczną, wspaniałą jedynie wola Mistrza.