99 – Moja modlitwa

Panie, gdy kłopot mam,
Pomoc daj sam.
Noc jest dla Ciebie jak dzień,
Ciemność światła cień.
Dotknąć się tego lękam,
Czego nie zna ma ręka.
Ona niezdarna, drżąca,
Coś zniszczyć mogąca,
Twoja, błędów nie czyniąca.

Panie, wątpliwość, gdy mam,
Wyjaśnij sam.
Ty, któryś twórcą dróg,
Wskaż dobrą dla nóg.
Daj mądrość, aby wiedzieć,
Która bezpiecznie powiedzie.
Daj biednym oczom dzień,
Bym dostrzegł, co cieszy Cię.
Zwątpienia oddal cień.