92 – Modlitwa poświęconych

Panie nasz, języków ognia nie pragniemy
Ani uzdrawiania tajemniczej mocy,
Lecz sił do głoszenia Ewangelii chcemy,
Balsamu na rany, które grzech w ludziach toczy.

Natchnij nas, Panie, by blask Twej jasności
Oświetlał cuda wszystkie owej karty,
Gdzie jest ukryte źródło Twej mądrości,
Tak bardzo potrzebnej młodszym i starszym.

Pomóż nam, Panie, w zgłębianiu tematów świętych,
Mówieniu o nich z miłością, językiem żarliwym,
Jak wtedy, gdy słów Twych niepojętych
Tłum zgromadzony słuchał w zachwycie prawdziwym.

Udziel nam wiary, która głębiny wzburzone
Pokona, jeżeli Twój głos ją poprowadzi,
Oraz zapału, który gór szczyty wzniesione
Zdobędzie, by wędrowca do domu zaprowadzić.

Obdarz siłą, dobry Zbawco, i w mocy swojej
Błogosławiony oświeć nasze serca, a my
Przemienieni na jasne wyobrażenie Twoje,
Będziemy nauczać, miłować i żyć, tak jak Ty.