70 – Miłość…

Miłość! W czasie życiowych burz nasze schronienie.
Służba! Inspiracja gorących serc, życia tchnienie.
Związek dwu w jedno złączonych na wysokości,
Bo miłość jest właśnie służbą w doskonałości.
Blask gwiazd drży i migoce na nieba pustyni,
Miłość pustynię życia w piękny ogród zmieni,
Gdzie ból i radość łagodnie duszy śpiewają:
Bóg miłością w ludziach, gdy o drugich dbają.