60 – Miej wiarę w Boga

Gdy wieją wichry sztormowe,
.   Bałwany o brzeg uderzają,
Gdy fale ucisku złowrogie
.   Duszę twą dręczą, osaczają,
.          Miej wiarę w Boga,
.               Włada na wysokości.
.          Tak, zaufaj Mu,
              On pełen jest miłości.

Gdy droga trudna, cierń na niej panuje,
  Niebezpieczeństwo czyha wszędzie,
A nieprzyjaciel twój planuje,
  Jak w gniewie cię skruszy, zdobędzie.
         Miej wiarę w Boga,
.               W opiekę Pana swego.
.          On cię zachowa
              Od sidła złego.

Gdy oczy ciemne od płaczu
.   A serce smutek przepełnia
Za kochanymi śpiącymi już
.   W grobach, które cisza wypełnia.
.          Miej wiarę w Boga,
              Umarli powstaną.
.          Spotkają się ze Zbawcą,
              Z niebios Panem.

Gdy przepełnia cię pragnienie,
.   Aby noc minęła wreszcie.
Gdyś zmęczony jest czekaniem,
.   A świt nie nadchodzi jeszcze.
.          Miej wiarę w Boga.
              On ostoją, źródłem ufności.
         Wkrótce już nadejdzie
              Ten dzień doskonałości.

Czy nadzieję masz, modlisz się
  I czekasz na obecność Pana?
Czy czekasz na Królestwo,
  W którym nagroda będzie dana?
.          Miej wiarę w Boga,
.               Widać już Króla obecność.
.          Chwała Jego wkrótce
              Okazywana będzie przez wieczność.