263Kolejny rok dla ciebie

Kończy się dzień i słońce na zachodzie
Na spoczynek się kładzie, jak co dzień.
Zapisana kolejna trudna ziemi karta,
Zasypia natura z szat żywota odarta,
Jej łono skalane upadkiem, w grzechu mocy,
Z radością się chowa pod osłoną nocy.

Mija ciemność – znowu jest jasny dzień,
Promień słońca rozproszył nocy cień.
O dniu doskonały! Cóż za widok wspaniały!
Bóg w biel dziś przyodział świat ten cały!
Wszystka natura śpiewa niebiosom,
Gdy czystej ziemi miłość przynoszą.

Znów rok przemija i w niepamięci zginie,
Bóg da nowy, czysty, gdy ten stary przeminie!
A choć w smutne błędy przeszłość bogata,
W całości je zakryje biała Pańska szata.
Panie prosimy, naucz właściwego kroku
I mocno pozwól się trzymać w nadchodzącym roku.