72 – Jego droga jest najlepsza

           Nigdy nie wiem, dlaczego
           Dotyka mnie losu niedola,
.            Lecz wiem, że na pewno
.            Taka jest Ojca wola.
Niezrozumiałą mnie wiedzie drogą,
Wiem jednak, że mądre są plany Boga.

           Me życie do mnie tylko należy.
.            Mnie radość sprawiają dary,
           Które mi Stwórca raczy odmierzyć
           Według swej Boskiej, nie ludzkiej miary.
A jeśli dar jakiś z miłości zabierze,
Trudno, jest Jego, tak właśnie wierzę.

.            Ja jestem tylko dzieckiem Jego
.            I trwać potrafię mocno w ufności,
.            Wierząc, że Bóg jest sprawiedliwy
           I mnie zachowa w swej miłości.
W Jego miłości zawsze bezpiecznie,
Bowiem Pan czyni to, co najlepsze.