262 – I to przeminie

Biedne serce, nie pęknij, choć głębokie twe rany,
One przeminą!
Najcięższy dzień kończy zachodzące słońce,
A jasny świt najciemniejszej nocy końcem!

Nie pij zbyt wiele z kielicha rozkoszy,
On też przeminie!
Pieszczące ręce swój czułości dotyk utracą,
A słowa tak ważne dzisiaj, potem nic już nie znaczą.

Bez względu zatem na to, co się dzieje, szukaj zadowolenia,
To nie przeminie!
Prawdziwy pokój znajdziesz w Bogu – On opieką cię otoczy,
A Jego serce okaże ci miłość, jakkolwiek twój los się potoczy.