170 – Dotyk Mistrza

W cichej lutni jest muzyka uśpiona,
Piękno kryje się w marmurze surowym.
By muzykę obudzić i to piękno wydobyć,
Trzeba twórcy, aby mistrz dotknąć był gotowy.

Mistrzu nasz wielki, prosimy o Twój dotyk.
Nie pozwól, aby muzyka, która w nas drzemie, umarła.
Wielki rzeźbiarzu, pracuj dłutem, poleruj,
Nie pozwól, aby wzór, forma Twa, która w nas jest, się zatarła.

Nie szczędź uderzeń. Czyń, co zechcesz!
Nie pozwól na skazy, na złamanie.
Przeprowadź swój zamysł do końca, byśmy
Wyobrażeniem Twym byli, Boże nasz i Panie.