167 – Doskonały pokój Boży

Pokój Boży jest rzece wspaniałej podobny,
Zwycięża wszystko, do wzrostu sposobny.
Choć doskonały, wciąż pełniej przypływa,
Choć doskonały, wciąż głębszy bywa.
Serce trwających w Jehowie szczęśliwe
I w myśl obietnicy pokoju zażywa.

Tych, którzy skryci są w Bożej dłoni,
Zdrajca nie spotka i wróg nie dogoni
I nie ogarnie ich fala zmartwienia
Ani pośpiechu wielkiego tchnienia.
Trwając w Jehowie masz radość prawdziwą
I w myśl obietnicy pokoju zażywasz.

Radości, próby pochodzą z nieba.
Słońcu miłości przypisać je trzeba.
Jemu ufajmy, we wszystkim pomoże,
Poznamy Go, jeśli ufamy w pokorze.
Trwając w Jehowie masz radość prawdziwą
I w myśl obietnicy pokoju zażywasz.