55 – Doskonała ufność

Błogosławiony pokój doskonałej ufności
W Tobie, mój miłościwy Boże,
Niezachwiana ma wiara, żadnych wątpliwości,
Ty najlepiej drogę wybrać mi możesz.

Najlepiej, choć wszystkie me plany padają,
Najlepiej, choć zaznam marszu trudnego,
Najlepiej, choć moje zasoby skromne bywają.
W Tobie mam jednak dość wszystkiego.

Najlepiej, chociaż siły i zdrowie utracę,
Choć me życie męczące się stanie,
Choć rzeczy danych innym ja nie zobaczę,
Nie moja wola, lecz Twoja, Panie.

A choć przychodzą rozczarowania
I one są dobre w potrzebie,
Bym doznał ze światem pełnego rozstania
I przyprowadzony był do Ciebie.

Błogosławiony pokój doskonałej ufności,
Co się odwraca od złości wszelkich,
Która we wszystkim widzi rękę Twej miłości,
W wydarzeniach małych i wielkich,

Która słyszy Twój głos, ojcowskiej głos miłości,
Kierujący ku najlepszemu.
Błogosławiony pokój doskonałej ufności
To odpocznienie sercu memu.