151 – Czekanie

Służą także ci, którzy stoją i czekają. Spójrz na mnie,
Drogi Panie! Stoję czujny, słucham pilnie, patrzę uważnie.
Jeśli chciałbyś wysłać jakąś wiadomość lądem czy morzem,
W nocy czy we dnie, mówię: Oto jestem, poślij mnie Boże.
Lecz jeśli wybierzesz innego w wielkiej wszechwiedzy Swojej,
Serce me odpowie niezłomnie: Niech się stanie zadość woli Twojej.
Pozwól mi nauczyć się lekcji z Twego Słowa płynącej:
By być cichym, pokornym, nie czynić z siebie osoby sięgającej
Po to, co myślę, że moje, ze zbytnią pewnością siebie,
Lecz czekać, aż objawisz Swą wolę, czuwać i modlić się do Pana w niebie.
A gdy będę cierpliwy, czekać umiejący, trzymający się blisko Ciebie,
Może, drogi Panie, pewnego wspaniałego dnia użyjesz mnie w potrzebie.