199 – Czekaj na Pana

Kiedy nad drogą wiszą chmury,
A dzień jest ciemny i ponury,
Ty, choć pełen trwogi, trosk i znoju,
Z rozpaczą w oczach , bez spokoju,
Wciąż czekaj na Pana!

Kiedy zawiodą przyjaciele
I upokorzeń masz tak wiele,
Że nic cię już nie cieszy w życiu,
Nadzieja nawet śpi w ukryciu,
Wciąż czekaj na Pana!

A kiedy śmierć zapuka do drzwi
I pełne smutnej boleści są dni,
Choć lat przybywa i oczy słabsze
Patrz na Chrystusa, ufaj mu zawsze
I czekaj na Pana!

Chociaż masz troski, Słowu Pana wierz,
W radości czy smutku, ufności strzeż.
Pan cię obdarzy odwagą wielką,
Serce twe stanie się silną twierdzą,
Tylko czekaj na Pana!