117 – Błogosław, Boże

Słowami modlitwy chcę przesłać życzenie
Serca mego tobie, przyjacielu miły,
Byś wiedział, czyś w bliskiej, czy dalekiej stronie,
Że myśli me będą ci towarzyszyły.

Nie znam słów lepszych, mowa moja najszczersza,
Nie znam zwrotu, który przyjemność większą dać może,
Nie znam, nigdy nie słyszałem pieśni ni wiersza
Słodszych od życzeń mych dla ciebie – błogosław Boże.

Błogosław Boże – w słowach tych życzenie zawarte
Radości wszelkiej, jaką życie może nas obdarzyć,
Bo czyż radość może wypełniać życia kartę,
Jeśli Bóg nie będzie nam błogosławić ?

Błogosław Boże – sekret słów tych chcę do ciebie wyprawić,
Byś w ciemną noc łzą żalu gardła nie dławił.
Smutek przecież nie może bólu ci sprawić,
Skoro to sposób, by Bóg ci błogosławił.