Wiersze Brzasku Tysiąclecia

1  Wielkie Prawdy
2  Słowo Prawdy
3  Nie ustawaj
4  Słowo Boże
5  Jak czytasz?
6  Obietnica związana przysięgą – Ewangelia
7  Kościół prawdziwy
8  Kościół nominalny
9  Nie czynów naszych…
10  Opowiedz mi o Mistrzu
11  Nasz Mistrz
12  Chrystus – wszystko we wszystkim
13  Niech wątpliwości nas nie przygniatają
14  Tylko Jezus
15  Chrystus w nas
16  Skoro do Chrystusa
17  Chrystus – nasz nauczyciel!
18  Nie ja, lecz Chrystus
19  Zawsze do Jezusa
20  Ustawiczna pomoc
21  On leczy moją duszę
22  Jezus
23  Jeden jest tylko
24  Ofiaruję ci, Panie
25  Prawdziwe piękno
26  Moja ofiara
27  Wydaje mi się …
28  Panie, oto siebie przynoszę
29  Komu służyć będziecie?
30  Każdego miejsca w duszy …
31  Cena naśladownictwa
32  Boskie powołanie
33  Odwagi, śpieszcie naprzód!
34  Zupełne poświęcenie
35  Przemiana
36  Armia Gedeona
37  Oczyszczanie
38  Wąska droga
39  Pielgrzym
40  Samotna droga
41  Bóg zna
42  Właściwa była droga
43  On mnie prowadzi
44  Pieśń do chrztu
45  Odejść czy zostać
46  Jeden bochen chleba
47  Aż On przyjdzie
48  Dlaczego czekasz
49  Ufaj w Panu
50  Ufaj mu bardziej
51  Nasz łuk obietnicy
52  Korzystaj z wzoru
53  O małowierni
54  Łódź moja niesiona …
55  Doskonała ufność
56  Gdybym mógł wiedzieć
57  Przyprowadzenie stada do domu
58  Mocna i słodka mego Ojca troska
59  Pan jest pasterzem moim
60  Miej wiarę w Boga
61  Odwagi, duszo ma!
62  To nic, Ojcze
63  Kto odsunie kamień?
64  Wzdłuż i w poprzek
65  O, duszo moja
66  Nie widzę, lecz wierzę
67  Amen
68  Nawet smutek
69  Alchemia miłości
70  Miłość…
71  Miłujące posłuszeństwo
72  Jego droga jest najlepsza
73  Pozwólmy jedynie
74  Zapewnienie
75  Niewidzialni aniołowie
76  On ma pieczę o was
77  Moja ufność w Nim
78  Przepełniony Chrystusem
79  Czy to dla mnie?
80  W Jego cudowną światłość
81  Wierz w dobre sprawy Boże
82  Noszenie Bożych brzemion
83  Ufność
84  Mój hymn
85  Oto moja wola wobec ciebie
86  W moim imieniu
87  Krótka rozmowa z Jezusem
88  Tajemnica Jego obecności
89  Śmiertelnie zraniony
90  Pan z tobą
91  Panie, daj mi to
92  Modlitwa poświęconych
93  Życie dla Jezusa
94  Panie pozwól porozmawiać z Tobą
95  W rękach Twoich
96  Jakiego Przyjaciela mamy w Jezusie
97  Użyj mnie, Panie!
98  Nic nie mogę uczynić…
99  Moja modlitwa
100  Nie wiem…
101  Pragnienie pielgrzyma
102  Módl się i czuwaj
103  Prowadź mnie
104  Ojcze, podaj mi rękę
105  Właśnie dzisiaj
106  Ukaż mi Siebie
107  Nieustannie się módlcie
108  Społeczność z Ojcem

109  Modlitwa wieczorna
110  Niech Pan cię błogosławi i strzeże
111  Bądź wola Twoja
112  Modlitwa
113  Modlitwa o doskonałą miłość
114  Mistrzu, mów!
115  Hymn Waldensów
116  Boskie kierownictwo
117  Błogosław, Boże
118  Godzina próby
119  Armia Gedeona
120  Idźmy naprzód
121  Nawet przez niemiłe hałasy…
122  Nie ustawaj w walce
123  Bądź czujny
124  Policz otrzymane błogosławieństwa
125  Niezłomny, nieporuszony
126  Bądź silne!
127  Wytrwałość
128  Dyscyplina
129  Co zrobiłby Jezus?

130  Gdybyśmy mieli tylko dzień
131  W czasie potrzeby
132  Gdybyśmy tylko rozumieli
133  Kamienie obrażenia czy kamienie podniesienia
134  W obecności Króla
135  Są prawdy wielkie
136  Dobrze korzystaj z czasu
137  Nie sądź po pozorach
138  Zrobię wszystko, co mogę
139  Nie szczędź uprzejmych słów
140  Tylko
141  Ścieżka sługi w dzień odrzucenia
142  Podlewanie lilii
143  Bohaterstwo
144  Wystarczająca siła
145  Coraz bliżej celu
146  Mój Towarzysz
147  Pragnąłem służyć mojemu Mistrzowi
148  Nie teraz, moje dziecię
149  Obciążeni służbą
150  Kubek zimnej wody
151  Czekanie
152  Kto udziela, temu przybywa
153  Pragnienie mego serca
154  Maleńkie światło
155  Przystąp
156  Służba
157  Mój jedyny talent
158  Czas jest bliski
159  Idź, pracuj dalej
160  Zmiana krzyża
161  Rozczarowanie
162  Doskonałość przez cierpienie
163  Pamięć
164  Zastanawiam się czasem
165  Zniweczenie planów
166  Ty wiesz
167  Doskonały pokój Boży
168  Poza cienie
169  Kuszony i wypróbowany
170  Dotyk Mistrza
171  Wystarczająca łaska
172  Nasze życie tym, co z nim zrobimy
173  Wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie
174  Nie moja, lecz Jego wola
175  Panie Jezu
176  Cierpliwość
177  Mogę Mu ufać
178  Niech wam nie będzie rzeczą dziwną
179  Życiowe burze mijają
180  Pewnego dnia
181  On zna
182  Ufajcie
183  Pójdźcie do mnie
184  O, marnotrawny, wróć!
185  Muzyka odpocznienia
186  Głos w półmroku
187  Na pustyni
188  Kiedyś zrozumiemy
189  Zupełny pokój
190  Pocieszenie
191  Jakby przez ogień
192  Słodki dzień odpoczynku
193  Wesprzyj się mocno
194  Jeszcze tylko krótka chwila
195  Dlaczego miałbym się bać?
196  Nasza błogosławiona nadzieja
197  O, być gotowym
198  Pewnego słodkiego, radosnego dnia
199  Czekaj na Pana
200  Najmilsi, wejdźcie
201  Zmęczeni, poczekajcie jeszcze trochę
202  Zachować odwagę
203  Jeszcze chwilka
204  Nareszcie słodka harmonia
205  Nie wątp w Niego
206  Z chwały w chwałę
207  Oto dzień się przybliżył
208  Ukryty krzyż
209  Ktoś tu, ktoś tam
210  Gołębica Oblubieńca
211  Uczyniła, co mogła
212  Mój piękny sekret
213  Róża
214  Smutek
215  Córka pastora
216  Bóg w naturze
217  Zmartwychwstanie
218  Zbuduj niewielki płot
219  W Pańskim ogrodzie
220  Tragarz naszych brzemion
221  Poza zasłoną
222  Czyny, nie słowa
223  Anioł w Getsemane
224  Odwagi! Poranek świta!
225  Dzika róża
226  Pole bitwy
227  Misja kobiety
228  Nie sądź, że …
229  Jego kroki
230  Nasz niebiański dom
231  Światłość, która bije…
232  Wszystko nowe
233  Światłość i prawda
234  O, Boska miłości
235  Wieczność
236  Pieśń żałobna
237  Gniew Boży
238  Boskie tkanie
239  W zamierzonym czasie
240  Później
241  Wkrótce nadejdzie
242  Świat się postarzał
243  Oczyśćcie drogę
244  Dzień Jego przygotowań
245  Pokój Europy
246  O, umysły ciekawe…
247  Nadciągająca burza
248  Wybawienie
249  Życie dobrze spędzone
250  Mój psalm
251  Retrospekcja
252  Wszystkie te lata
253  Trzy złote bramy
254  Gdy pada, kwiatku maleńki
255  Ów rok, co przed nami
256  Życzenia noworoczne
257  Szczęśliwego Nowego Roku
258  Panie mój…
259  Nowa kartka
260  Niechaj niebiosa będą z tobą
261  Amen!
262  I to przeminie
263  Kolejny rok dla ciebie
264  Czas, który minął…
265  Kolejny rok czysty i nowy
266  Zegar naszego życia
267  Promień miłości w oczach
268  Wzór naszym zmysłom umyka
269  I stała się wielka cisza
270  Czy przetrwa jego dzieło?
271  Tak wiele lat
272  Jakże szybcy…
273  Jakże polegli mocarze!
274  Zostaw to
275  Bóg wie najlepiej
276  Siedzący stróże
277  Deszczowy dzień
278  On nas prowadzi
279  Boże kowadło
280  Życie moje tkaniem jedynie
281  Bezgraniczna miłość Boża
282  Radować się będę w Panu
283  Światła wzdłuż brzegu
284  Galilejskie czy Martwe Morze?
285  Życie dniem dzisiejszym
286  Wytrwaj jakbyś oglądał Niewidzialnego
287  Dwie żaby
288  Moja służba
289  Krople deszczu
290  Strzała i pieśń
291  Nasz Ojciec przy sterze
292  Jaki umrzesz?
293  Pycha poprzedza upadek
294  Nie zdobywa się jednym skokiem…
295  Dotyk ręki Mistrza
296  Burzysz czy budujesz?
297  Dwóch poszło się modlić
298  Granitowy mur
299  Światłość i ciemność
300  Z Tobą kroczyć pragnę dzisiaj…
301  To była owca
302  Zawsze odczuwam
303  Niezbędna siła
304  Wczesne ćwiczenie
305  Tak naprawdę nie czuję się stary
306  Nadal możemy służyć