4 września

Nie ma bojaźni w miłości; ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń jest udręką – 1 Jana 4:18

Kto Bogu zaufał, żywą wiarą pała,
A Prawdę ukochał z całej swojej siły,
Tego poprowadzi miłość doskonała,
Sprawi, że nie zlęknie się zimnej mogiły.

Nie boi się śmierci, nie boi cierpienia,
Gdy daje świadectwo o sprawiedliwości,
Gdy staje w obronie Boskiego imienia,
Lub się przeciwstawia przemożnej podłości.

Nie ma on bojaźni, nie ma udręczenia,
Wie, że Pan Zastępów idzie obok niego.
Nigdy nie pokalał czystego sumienia,
Jak jeleń do wody dąży do dobrego.

<<<wczoraj jutro>>>