15 września

Przeto wyjdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę – 2 Kor. 6:17

Dawne proroctwa trzykrotnie głosiły
Mocne wezwanie do ludu Bożego:
„Kto chce Mi służyć, kto chce Mi być miły,
Niechaj się odłączy od nieczystego”.

Wieki minęły od czasów Zakonu
I chmury błędu skryły światła blaski.
Prawda zagasła w mrokach Babilonu,
Niegdyś wybrany lud – popadł w niełaski.

Ale karanie „w dwójnasób” skończone,
Łaska wróciła do tego narodu;
Jubileuszu czasy – ogłoszone.
Pan przyszedł! Stanął na czele pochodu.

Wezwał do służby „dobrego szafarza”,
Nadał mu urząd Dziejowego Dzwonu;
I mocą Boską wyszedł głos z ołtarza:
„Ludu Mój wierny, wychodź z Babilonu!”.

<<<wczoraj jutro>>>