12 stycznia

Bracia, jeśliby człowiekowi przydarzył się jakiś upadek, wy duchowi naprawiajcie takiego w duchu cichości, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony – Gal. 6:1

Wszystko jest w ręku Twoim, Panie,
Bliźnich upadki i zwycięstwa,
I w Twoim ręku ich karanie
– Nam brak cichości, taktu, męstwa…

Brak nam odwagi i świętości,
By móc ukarać brata swego;
Niech to dalekie będzie od nas,
By rzucać klątwę na bliźniego.

Więc daj nam, Boże, dar miłości,
Byśmy, miast sądzić, pomagali
Bratu zejść z drogi nieprawości
I z sideł grzechu go ocalić.

<<<wczoraj jutro>>>