15 sierpnia

Napominamy was bracia… nieskwapliwymi bądźcie wobec wszystkich – 1 Tes. 5:14

Wszystkich miłuje, przyjmuje każdego,
Niechże ta prawda idzie wciąż przed nami.
Bo wszyscy mamy Ojca wspaniałego,
Który lituje się nad grzesznikami.
On Syna posłał, który przyszedł zbawić
I tego świata zło całe naprawić.

On Sam jest święty, jak słońce dostojny,
I niezmierzony potęgą ofiary.
Dzisiaj Wiek Nowy wprowadza spokojny
Jak Pan, co daje hojną ręką dary.
Gdy Jezus modlił się za grzesznikami,
Więc i my wielkoduszni bądźmy sami.