30 marca

Ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy macie być w świętym postępowaniu i pobożności? – 2 Piotra 3:11

Wszystko, co grzeszne na tym łez padole,
Według słów Bożych w nicość się rozpłynie;
Ale lud Pański inną dostał rolę,
Wiecznym dziedzictwem w przyszłości zasłynie.

Jakiej więc trzeba dowieść pobożności,
By być podobnym Bożemu Synowi?
Jakiej odwagi i jakiej miłości, 
Żeby jak klejnot oprzeć się ogniowi?

O, daj nam, Panie, oleju mądrości,
I serce czyste, i Ducha Świętego!
Nie dozwól, by w nas zapadły ciemności,
Do światła prowadź i życia wiecznego.

<<<wczoraj jutro>>>