17 marca

Przeto weźcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dane, i obfitować będzie; a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane – Mat. 25:28,29

Ubogaciłeś wielu talentami
Ja Ci się, Panie, podoba.
I błyszczą blaskiem pomiędzy sługami,
Jak drogocenna ozdoba.

Przez nich mówiłeś, oni pokazali
Twoje odwieczne zamiary;
Prawdę na czasie oni podawali, 
Z Twej Boskiej skarbnicy dary.

Boże, i o mnie też nie zapomniałeś,
Wskazałeś, która Twa droga.
Me serce Słowem Twoim pomazałeś,
Niech sławi wiecznego Boga.

<<<wczoraj jutro>>>