16 marca

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; … i my powinniśmy życie oddawać za braci – 1 Jana 3:14,16

Miłość braterska, żeby w treść urosła,
Żeby nie miała pustego znaczenia – 
Jakaż być winna wielka, jaka wzniosła,
By uchroniła nas od potępienia?

„Przeniesieniśmy z śmierci do żywota”, 
Lecz wejść tam mamy przez miłość braterską;
Ona jest zdolna otworzyć nam wrota,
Pan nas obejmie Swą władzą pasterską.

Gdyśmy pojęli Świętej Księgi słowa, 
I gdy patrzymy na Boskie działanie – 
Wiemy, czym piękna postać Jezusowa,
Pochylmy głowy, mówmy: „Przebacz Panie!”.

Sam Pan powiedział: „Byłem ja w więzieniu,
A wyście do mnie nie przyszli”. O, mali!
Będą niejedni w wielkim zadziwieniu,
Że w swoim bracie Pana nie poznali.

<<<wczoraj jutro>>>