7 maja

Biada mi, gdybym Ewangelii nie opowiadał – 1 Kor. 9:16

Niezmienne prawa i Boskie zasady
Opowiadajmy ludziom dobrej woli,
Prawdę tak wzniosłą jak złote Plejady,
Że Chrystus ludzkość uwolni z niedoli.

Wskutek upadku praojca Adama
Do dziś świat wzdycha w jarzmie bezsilności;
Lecz w Abrahamie obietnica dana,
Że Bóg Mesjasza ześle z wysokości.

Jezus odkupił to, co Adam stracił,
Sprawiedliwości dał ogromną cenę:
Za tamto życie Swym życiem zapłacił,
Łaskami skropił naszą łez dolinę.

Biada mi, biada i po stokroć biada,
Jeślibym ewangelię inną głosił;
Ale tak samo niech mi będzie biada,
Jeślibym tej prawdziwej w świat nie nosił.

<<<wczoraj jutro>>>