5 maja

Jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie – Rzym. 8:13

Umartwiać ciało duchem czynu,
Pobiegnąć tam, gdzie ideały,
Żeby w tym biegu dojść wawrzynu, 
Osiągnąć stopień doskonały…

Ale się ciało nie poddaje,
Bo ono ziemskie, ono próżne.
Zawsze naprzeciw woli staje,
I walka trwa – wyniki różne.

Lecz jeśli ktoś poświęcił ciało,
Złożył w ofierze na ołtarzu,
Wtedy nie będzie przeszkadzało,
Wygrałeś bój, dzielny żołnierzu.

<<<wczoraj jutro>>>